بیان مسئله: براي توسعه محلی در عمل چه باید کرد؟ نظریات توسعه ای را در عمل چگونه به کار بگیریم؟

نطفه شکل گیري کارگاه توسعه ایران در تجربه «شهر مجازي امیرکلا» واقع در استان مازندران منعقد گردید و با طرح مسئله توسعه نیافتگی «روستاي سفلی» واقع در استان فارس،کارگاه توسعه ایران در سال 1393به عنوان یکی از کارگروههاي اندیشگاه فعالیت خود را رسماً آغاز نمود. فعالیت کارگروههاي اندیشگاه از بدو تأسیس، عمدتاً در حوزه مطالعات بنیادین توسعه متمرکز بوده است. با راه اندازي کارگاه توسعه ایران، فرصتی جهت نقد و محک نظریات تولید شده در میدان عمل به دست آمد. کمک به تحقق اهداف و اجراي اثربخش برنامه هاي توسعه اي کشور، نزدیک سازي حوزه هاي نظري و اجرایی توسعه به یکدیگر، ترسیم و پیاده سازي الگوها و نمونه هاي موفق توسعه و تلاش براي ترویج آنها، جلب مشارکت و همراه سازي مردم در پیشبرد برنامه هاي توسعه اي و حمایت و تقویت بازیگران توسعه خواه و پیشران توسعه بخشی از اهداف کارگاه توسعه میباشد. پس از طرح مسئله توسعه نیافتگی روستاي سفلی و ضرورت مطالعه علمی و اقدام عملی در آن روستا، سعی شد ابتدا و در گام نخست، از طرق مختلف از جستجوي اینترنتی پیرامون روستا و تماس و مصاحبه با اهالی منطقه گرفته تا مراجعه به سازمانهاي دولتی مربوطه از جمله بنیاد مسکن، مرکز آمار و برگزاري جلسات در کارگروههاي اندیشگاه، روستاي سفلی بیشتر شناخته شود. در پی این اقدامات دستیابی به طرح هادي روستا و همچنین اطلاعات آماري روستا و آدرس سایتهاي اینترنتی در منطقه مهیا شد به گونهاي که شمایی کلی از روستاي مورد مطالعه در ذهن اعضاي کارگاه به وجود آمد.
یافته هاي این مرحله گویاي آن بود که اهالی این روستا به دلیل بروز خشکسالی، بخش عمده منبع درآمدزایی خود را از دست داده اند و اکنون با مشکلات متعددي چون بیکاري و مهاجرت روبرو هستند. با وجود این همچنان خلاء اطلاعات را به وضوح حس میشد. از اینرو با هدف بازدید میدانی از منطقه مورد مطالعه و گردآوري اطلاعات دست اول، در اردیبهشت 1394سفري سه روز به روستاي سفلی ترتیب داده شد؛ مهمان اهالی، جوانان، کارآفرینان و زنان روستا بودیم و با هریک از این گروهها نشستهاي جداگانهاي برگزار شد. در دیدارهایی که با مسئولین شهر خرامه در طی سفر صورت گرفت، با مجموعه اقدامات و برنامههاي در دست انجام در منطقه در حوزه هاي مختلف آشنایی اجمالی ایجاد گردید. اکنون و در این مرحله، پس از گردآوري اطلاعات
ضروري، زمان اجراي اقدامات عملی توسعه اي در روستا فرا رسیده است. جهت اقدام عملی نیازمند برنامه عملی دقیق و سنجیده اي هستیم؛ برنامه اي که کلیه اقدامات را برمبناي آن سامان دهیم و گامهاي ضرروي را بازشناسیم. بر این امر واقفیم که با شروع این مرحله جدید، وارد دنیاي جدیدي خواهیم شد که با دنیاي نظریه و تئوري کاملاً متفاوت است و الزامات خاص خود را دارد؛ دنیایی که برایمان اندکی غریب و ناآشنا است. از اینرو، برآن شدیم اندکی مختصات و الزامات این مرحله را دقیقتر بازشناسیم و از تجربیات ملموس و کاربردي که در این حوزه وجود دارد، بهره گیریم. جستجویمان در این مرحه ما را به انجمن بوم پژوهان رساند و در نشست صمیمانه اي که با یکی از فعالین این انجمن، جناب اقاي دکتر سعید نوري نشاط، داشتیم با فرایند تسهیلگري در عمل بیشتر آشنا شدیم. 

برای آشنایی با تجربه تسهیلگری در انجمن بوم پژوهشان، این گزارش را در پیوند زیر مطالعه فرمایید: 

پیام دانش؛ ندای کاوش شماره 5

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/iranvisi/domains/iranvision1404.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/iranvisi/domains/iranvision1404.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759