بایگانی ماه: اردیبهشت 1393

نشست هفتم کارگاه توسعه ایران

جلسه: هفتم  زمان: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ دستور کار: اولویت‌بندی برنامه‌های سال‌ ۹۳؛ تدقیق پرسشنامه توسعه‌نیافتگی روستای سفلای استان فارس؛ بررسی اولویت‌بندی پروژه‌های مدیریت امور اقتصادی کارگاه عملی توسعه