بایگانی ماه: تیر 1393

بررسی مقایسه‌ای استراتژی توسعه «خونه‌به‌خونه» و «شهر مجازی امیرکلا»

جلسه: سیزدهم زمان: شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ دستور کار: بررسی مقایسه‌ای استراتژی توسعه «خونه‌به‌خونه» و «شهر مجازی امیرکلا» و ساختار صفحه کارگاه عملی توسعه در سایت اندیشگاه