بایگانی ماه: شهریور 1400

هنر چگونه تغییرات اجتماعی را به وجود می آورد

در سال 2014 ، یک نوجوان پاکستانی به نام صبا قیصر توسط پدر و عمویش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به رودخانه پرتاب شد. این مجازات او برای فرار با مردی بود که دوستش داشت. صبا جان سالم به در برد و قهرمان مستندی درباره قتلهای ناموسی شد “. دختری در رودخانه: بهای بخشش” […]