بایگانی ماه: شهریور 1393

پیش‌درآمدی به طرح جامع توسعه محلی روستای سفلی

گزارش‌ مناطق ‌نمونه‌ توسعه‌ای؛ روستای سفلی  تاریخ تدوین:تابستان ۱۳۹۳ تهیه کنندگان: شهروز فروتن‌کیا- مریم عسگری