بالا
شاخص توسعه پذیری اندیشگاه طرح هزاره

سنجش امکان یا امتناع توسعه با استفاده از شاخص های حقوق مالکیت

آخرین یافته ها

همایش توسعه ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

اندیشه بالندگی؛ بانک اطلاعات توسعه و توسعه نیافتگی ایران

ماموریت ما

«مشارکت و همیاری در تقویت و بسط پایه های نظری، پیشرفت، توسعه و تعالی کشور جهت بهبود مستمر سیاست ها و تصمیم گیری های ذینفعان مشروع توسعه و تعالی کشور»

هدف ما

توانمندسازی و مشاورت به ذینفعان مشروع توسعه و تعالی کشور، تلاش در طراحی الگوی بومی پیشرفت (توسعه) و تعالی کشور، بستر سازی دانشی، نقادی و ارزیابی مکاتب توسعه و تعالی، تولید اسناد راهنما و سیاست پژوهی در حوزه های گوناگون توسعه و تعالی، ارائه راه حل های علمی،کاربردی و همه جانبه در جهت پیشرفت و توسعه کشور

چشم انداز ما

«اندیشگاه طرح هزاره در سال ۱۴۰۰ نهادی دانش بنیان و متبلور شده بر مبناي خرد جمعي متفكران حوزه توسعه ایران است كه با ایجاد بستر نقادی علمی مكاتب توسعه و تعالي به عنوان مشاوری خردگرا و برخوردار از پايه هاي نظري قابل اتكاء، در تعامل با سياست گذاران، نخبگان، صاحبنظران و انديشمندان حوزه توسعه جمهوري اسلامي ايران در جريان پيشرفت و تحقق منافع ملی کشور مشاركت موثر مي نمايد»

بدون نظر

متاسفیم فرم دیدگاه گذاری بسته است.