چکیده  

گزارش حاضر به شرح مبانی نظری رفتارشناسی توسعه اختصاص دارد. منظور از رفتارشناسی توسعه، شناسایی ماهیت، محرک، عوامل بسترساز یا بازدارنده و پویایی رفتارهای انفرادی منجر به تقویت مسیر توسعه، ایجاد بستر مناسب توسعه، توانمندسازی خود و دیگر افراد در شناخت و اعمال حقوق، استفاده از فرصت تبدیل داشته‌ها و دارایی به سرمایه و تبدیل سرمایه به ثروت است. رفتارشناسی توسعه به چه موضوع و مسئله‌ای می‌پردازد؟ چه خصوصیات رفتاری یا کنش‌گرانه‌ای سازگار با توسعه یا توسعه‌ساز است؟ نسبت رفتار توسعه‌ساز با حکمرانی چیست؟ آیا یکدیگر را تکمیل می‌کنند یا جایگزین یکدیگرند؟ وقتی روی رفتار توسعه‌ساز یا توسعه‌سوز تمرکز می‌شود، آیا رفتارهای شخصی یا خصوصیات اخلاقی مانند دروغ‌گویی یا پنهان‌کاری باید به حساب آمده و باید تحلیل شود یا رفتارهایی که انفرادی هستند اما دسترسی سایرین به فرصت‌ها یا حقوق را متاثر می‌سازند؟

در این گزارش، به پرسش‌های بالا پاسخ داده نمی‌شود بلکه چارچوب نظری مبتنی بر مدل سیمرغ توسعه برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها معرفی و تشریح می‌شود. این گزارش، اولین گزارش از مجموعه گزارش‌های رفتارشناسی توسعه است که در اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد و برای تکمیل مدل سیمرغ توسعه و شاخص‌های سیمرغ توسعه، تهیه می‌شوند و در گزارش‌های بعدی، ضمن مرور ادبیات رفتارشناسی توسعه‌ای ایرانیان، پاسخ‌های مناسب این پرسش‌ها نیز جستجو و ارایه خواهد شد. در این گزارش، ابتدا مروری بر رویکردهای نظری و عملی به رفتارشناسی انجام پذیرفته و سپس چارچوب نظری مدل سیمرغ توسعه برای رفتارشناسی توسعه‌ای توضیح داده می‌شود.

این گزارش را در پیوند زیر بخوانید: 

رفتارشناسی توسعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *