شاخص لگاتوم، مرکب از 12 قطب و 294 نماگر است که می‌توان آنها را در قالب نماگرهای انگیزشی، انتخابی و انباشتی توسعه، گروه‌بندی کرد. این 12 قطب عبارتند از: امنیت و ایمنی؛ آزادی فردی؛ حکمرانی (نظام تدبیر)؛ سرمایه اجتماعی؛ محیط سرمایه‌گذاری؛ شرایط بنگاه؛ دسترسی به بازار و زیرساخت؛ کیفیت اقتصادی؛ شرایط زندگی؛ آموزش؛ بهداشت؛ و محیط زیست طبیعی. برای نمونه، نماگر دخالت نظامیان در حاکمیت قانون و سیاست، در زمره نماگرهای سطح انگیزشی (موثر در قوه پویای سیمرغ توسعه و دارای اثر منفی روی توسعه)؛ کمک به بیگانگان، در زمره نماگرهای سطح انتخاب (موثر در قوه رفتاری سیمرغ توسعه و دارای اثر مثبت)؛ و اطمینان به سیاست‌مداران، در زمره نماگرهای سطح انباشت است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در گزارش 2020 شاخص لگاتوم، ایران از نظر امنیت و ایمنی، نمره 55.2؛ از نظر آزادی فردی، نمره 17.1؛ از نظر حکمرانی، نمره 32.9، از نظر سرمایه اجتماعی، نمره 51.8، از نظر محیط سرمایه‌گذاری، نمره 39.7، از نظر شرایط بنگاه، نمره 36.2؛ از نظر دسترسی به بازار و زیرساخت، نمره 46.1؛ از نظر کیفیت اقتصادی، نمره 41.2؛ از نظر شرایط زندگی، نمره 77، از نظر بهداشت، نمره 72.9؛ از نظر آموزش، نمره 64؛ و از نظر محیط زیست، نمره 43.3 را کسب کرد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/iranvisi/domains/iranvision1404.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/iranvisi/domains/iranvision1404.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759