بالا

یادداشت ها

  فساد، بیماري انکارناپذیري است که ساختار مطلـوب اجتمـاعی را در سـطحی وسـيعی تهدید می‌كند. امروزه فساد و کنترل آن، دغدغه اصلی تمام کشـورها و سـازمان‌هـاي بـین المللی است. این دغدغه را می‌توان در تصويب کنوانسیون‌‌ها و صدور قطعنامه‌هاي متعدد صادره از سوي سازمان‌هاي مختلف بین‌المللی...

  ۱- آیا عربستان و روسيه در صورت اعمال تحريم هاي امريكا قادر به افزايش توليد نفت و جبران كمبود نفت خواهند بود؟ در حال حاضر، روسیه بالغ بر ۶۰ درصد نفت اروپا را تامین می‌کند و سهم آن در تامین واردات نفت کشورهای چین، کره...

پرده اول؛ جغرافیا انسان‌های امروزی یا هوموساپینس از حدود ۸۰ هزار تا ۶۰ هزار سال پیش شروع به خارج شدن از آفریقا کردند. آنها به تدریج و البته طبق شواهد باستان­شناسانه با تکیه بر خشونت جای نئاندرتال­ها را گرفتند. انسان‌ها لباس‌های خود را با سوزن‌هایی از...

پرده سوم؛ تخصص­ گرایی گرچه از شکار و گردآوری تا انقلاب کشاورزی، فاصله­ای تقریبا هفت هزاره­ای طی شده اما تخصص­ گرایی و تقسیم کار تخصصی با آهنگی نسبتا تندتر توسعه یافته است. کار با فلزات و فناوری­های عمرانی از مهمترین محورهای تخصص در طی این دوران...

درنگ اول؛ سازه ذهنی و جغرافیا انقلاب اقتصادی اول یا انقلاب کشاورزی، زمینه ساز شکل گیری تمدن­های باستانی بود. بیشتر این تمدن­ها بر مبنای اختراع خط توسط بشر بسط یافته­ اند؛ تمدن میان­ رودان یا مزوپوتامیا به مثابه گهواره تمدن­های باستانی سومر، اکد، بابل، آشور...

خشونت و سامانیابی اجتماعی خشونت، مساله پيش روي تمامي جوامع بوده است. ممكن است خشونت در قالب برخورد فيزيكي يا از طريق تهديدات قهري توسل به برخورد فيزيكي اعمال شود. هر دو دسته برخورد خشن و اجبار از عناصر خشونت هستند. ممكن است خشونت از...

تاریخ بسیار مهم است. اهمیت تاریخ تنها به درس گرفتن و عبرت از سرگذشت نیاکان مربوط نمی شود بلکه تاریخ به خاطر کشف قید و بندهای گذشته برای انتخابهای امروزی و وابستگی به مسیر طی شده اهمیت فراوانی دارد. وابستگی به مسیر گذشته، ویژگی اصلی...