بالا

گزارش های توسعه پذیری

گزارش سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تضعیف قوه توسعه گروه توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره، شاخص توسعه‌پذیری (THPDI) را به صورت فصلی و سالانه سنجیده و گزارش می‌کند. در گزارش توسعه‌پذیری، توسعه به مثابه یک روند در جریان در نظر گرفته می‌شود که هر اقدام یا سیاست، مسیر آن...

گروه توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد از سال ۱۳۹۲ و پس از پایان پروژه مطالعاتی بنیادی ۴ساله خود درباره مدل توسعه‌پذیری و تبیین توسعه‌نیافتگی ایران بر اساس این مدل که نتایج آن در کتاب داستان سی‌مرغ انتشار یافت، به دنبال ترویج اهمیت توسعه‌پذیری و توجه...

شاخص توسعه‌پذیری بر اساس مدلی ترکیبی از نظریه آشوب، نظریه بازی‌ها و نظریه نهادگرایی در گروه توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد، طراحی شده است. توسعه‌پذیری به معنای توانایی و قوه تبدیل اموال و داشته‌ها (فیزیکی و فکری) به سرمایه و تبدیل سرمایه به ثروت توسط...

نگاه ویژه گزارش توسعه‌پذیری دیماه ۹۶: فساد گسترده سیاسی-اقتصادی و تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها و منابع، از مهمترین معضلات کنونی کشور و از عوامل توسعه‌ناپذیری آن هستند. با این وجود، برای مقابله با هر دو معضل بزرگ، عزم جدی مشاهده نمی‌شود بلکه روند مشهود، تنگتر...

چرا برای رشد و توسعه اقتصادی، حقوق مالکیت، مهم است؟ فرض کنید مانند رابینسون کروزو، تنها ساکن یک جزیره ناشناخته هستید! تمام منابع این جزیره در اختیار شماست؛ در واقع فرد دیگری در جزیره نیست که به خاطر نگرانی از استفاده او از منابع جزیره...

 گروه توسعه پذیری در طی فعالیت ۸ ساله خود، تلاش کرده است تا افزون بر دست یافتن به مدلی بومی و چارچوبی سازگار برای تحلیل چالشهای جاری و آتی توسعه ایران، به سنجش وضعیت توسعه کشور نیز اهتمام ورزد. این کوشش‌ها بر پایه رویکردی تلفیقی از...