بایگانی دسته‌ی: گزارش های سیمرغ توسعه

گزارش شاخص سیمرغ توسعه در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹

گزارش حاضر به ارزیابی تحولات قوه توسعه ایران در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد. شاخص سیمرغ توسعه که در گروه سیمرغ توسعه اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد طراحی شده است بدین معناست که توسعه در نتیجه فعالیت سه کلید هماهنگی، همکاری و اطمینان در جهت رفع تبعیض و گشایش مستمر دسترسی به حقوق مالکیت […]

معرفی پروژه رفتارشناسی توسعه برای تکمیل مدل سیمرغ توسعه

چکیده   گزارش حاضر به شرح مبانی نظری رفتارشناسی توسعه اختصاص دارد. منظور از رفتارشناسی توسعه، شناسایی ماهیت، محرک، عوامل بسترساز یا بازدارنده و پویایی رفتارهای انفرادی منجر به تقویت مسیر توسعه، ایجاد بستر مناسب توسعه، توانمندسازی خود و دیگر افراد در شناخت و اعمال حقوق، استفاده از فرصت تبدیل داشته‌ها و دارایی به سرمایه و […]

شاخص سیمرغ توسعه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

گزارش نماگرهای شاخص «سیمرغ توسعه»، میزان قوه توسعه ایران بر اساس سه کلید هماهنگی، همکاری و اطمینان را تشریح می‌کند. مدل سیمرغ توسعه یک مدل تحلیلی بومی برای توسعه است که ایده بنیادین آن بر مفهوم سیمرغ عطار نیشابوری اتکا دارد. هرچند که سیمرغ عطار نیشابوری، روایتی عرفانی است اما برداشت زمینی و توسعه‌ای از […]

طراحی مکانیزم فرابازی توسعه ایران

دیباچه این نوشتار به طرح و تحلیل نظریه فرابازی توسعه ایران اختصاص دارد. نوع نگاه به توسعه ایران در متن حاضر بر محور گشایش دسترسی به حق مالکیت بدون توجه به مشخصات مذهبی، قومی، نژادی، خانوادگی و فیزیکی است که امکان تبدیل دارایی به سرمایه و سرمایه به ثروت در تمامی ابعاد اجتماعی را فراهم […]

مبانی نهادی اقتصاد دانایی

چکیده این تحقیق، به ارزیابی مبانی نهادی اقتصاد دانایی اختصاص دارد. اقتصاد دانش­ بنيان، به عنوان يك شيوه توليد به كاربست دانش، به عنوان يك عامل مولد ارزش با ابزار توليد و روابط اجتماعي و فني توليد يعني مواردي از قبيل مهندسي و مديريت دانش در كسب منافع اقتصادي اشاره دارد. گذار به سمت اقتصاد […]

الزامات و ملاحظات تدوین برنامه ششم توسعه ایران

چکیده    گزارش حاضر، حاصل کوششی است برای شناسایی رویکرد و الزاماتی که باید در برنامه ششم توسعه کشور مدنظر سیاستگذاران قرار گیرند. هرچند که برنامه ­ریزی توسعه در ایران سابقه­ ای طولانی دارد اما مسیر مطلوب توسعه به ویژه از دیدگاه تحول همه ابعاد جامعه طی نشده است. رویکرد نهادی و تعریف توسعه به […]

سرمایه اجتماعی و توسعه از منظر پارادایم ابرریسمان

چکيده در طی صد سال گذشته، تحولات ژرفی در علم فیزیک به وقوع پیوسته و بر مبنای دلالت­های پارادایمی هستی ­شناسانه،  معرفت ­شناسانه یا روش­شناسانه آنها، رویکردها و مفاهیم جدیدی در علوم اجتماعی توسعه یافته­ اند. نظریه ابرریسمان، یکی از جدیدترین فضاهای گفتمانی فیزیک مدرن است که در چارچوبی سازگار با مبانی پارادایم کوانتومی توسعه […]

تحلیل تاثیر بازیگران خارجی در روند توسعه ایران

چکیده این تحقیق به ارزیابی اثر بازیگران خارجی در روند توسعه ایران اختصاص دارد. تحلیل اثرگذاری این بازیگران از طریق تحلیل اجزای فرابازی توسعه ایران و فرگشت بردار حالت حقوق مالکیت در طی دوره صفویه تا معاصر صورت می­پذیرد. تحلیل فرابازی زمانی موضوعیت دارد که بازیگران به پیش­بینی مشروط و سناریویی مجموعه اقدامات بازیگران ذینفع […]

گزارش سیمرغ توسعه در سال ۱۳۹۸

این گزارش به ارایه شاخص سیمرغ توسعه ایران در سال ۱۳۹۸ اختصاص دارد. شاخص سیمرغ توسعه در گروه سیمرغ توسعه اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد طراحی شده است. در سال‌های گذشته، این شاخص تحت عنوان شاخص توسعه‌پذیری منتشر می‌شد اما بر اساس نظر خبرگی اساتید توسعه (رشته‌های مختلف) شکل جدید شاخص با عنوان سیمرغ توسعه، در […]

تضعیف قوه توسعه

گزارش سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تضعیف قوه توسعه گروه توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره، شاخص توسعه‌پذیری (THPDI) را به صورت فصلی و سالانه سنجیده و گزارش می‌کند. در گزارش توسعه‌پذیری، توسعه به مثابه یک روند در جریان در نظر گرفته می‌شود که هر اقدام یا سیاست، مسیر آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ابتدا یک اثر انگیزشی […]