بایگانی دسته‌ی: گزارش ها

گزارش شاخص سیمرغ توسعه در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹

گزارش حاضر به ارزیابی تحولات قوه توسعه ایران در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد. شاخص سیمرغ توسعه که در گروه سیمرغ توسعه اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد طراحی شده است بدین معناست که توسعه در نتیجه فعالیت سه کلید هماهنگی، همکاری و اطمینان در جهت رفع تبعیض و گشایش مستمر دسترسی به حقوق مالکیت […]

معرفی پروژه رفتارشناسی توسعه برای تکمیل مدل سیمرغ توسعه

چکیده   گزارش حاضر به شرح مبانی نظری رفتارشناسی توسعه اختصاص دارد. منظور از رفتارشناسی توسعه، شناسایی ماهیت، محرک، عوامل بسترساز یا بازدارنده و پویایی رفتارهای انفرادی منجر به تقویت مسیر توسعه، ایجاد بستر مناسب توسعه، توانمندسازی خود و دیگر افراد در شناخت و اعمال حقوق، استفاده از فرصت تبدیل داشته‌ها و دارایی به سرمایه و […]

گزارش آیین سپاس از کنشگران توسعه خواه توسط کارگاه توسعه ایران منتشر شد

سیزدهمین گزارش “ندای دانش؛ پیام کاوش” از مجموعه گزارش های کارگاه توسعه ایران در موضوع تعامل میان حوزه‌های عملی و نظری توسعه ایران، به آیین سپاس از کنشگران توسعه ایران می پردازد.
مطابق با روال معمول گزارش های “ندای دانش؛ پیام کاوش” در بخش نخست گزارش چالش و مساله اصلی طرح می شود. . چالش و مساله اصلی طراحی برنامه محوری برای جشنواره همیاران توسعه ایران همزمان با روز ملی توسعه بود؛ اقدام و کنشی با کمترین هزینه و در گسترده ترین مقیاس ملی قابلیت اجرا داشته باشد؛ با سرعت و سهولت در جامعه ترویج شود و ضرورت انجام آن به راحتی توسط همگان قابل درک و قابل پذیرش باشد. اقدامی «اثربخش» و «تکثیر شونده». در بخش دوم، با ادبیات نظری و تجربی موضوع تلاش می کنیم ابعاد مساله را بهتر و دقیق تر بشناسیم. در بخش سوم، شرح اقدام کارگاه توسعه در عرصه عمل تشریح می شود
از میان پیشنهاد های موجود برپایی آیین سپاس از همیاران توسعه ایران، حایز این مشخصات تشخیص داده شد. سپاس از کسانی که دل در گروی توسعه ایران دارند و هر یک به شیوه ای و روشی در این مسیر کنشگرانه گام برمی دارند. تدوین شیوه نامه برگزاری آیین سپاس نیز ضروری بود. در بخشی از گزارش با تلاش اعضای کارگاه توسعه بدین منظور آشنا می شوید. همسو با این شیوه نامه، ۱۵ آیین سپاس برای ۱۵ همیار توسعه خواه برگزار شد. در گزارش تصویری جزییات بیشتر برگزاری آیین سپاس برای هر یک از این همیاران را می خوانید.

کارگروه چالش های روز گزارش می دهد: بررسی ۳ لایحه بین المللی پول‌شویی، قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و دلایل عدم هموندی ایران

“اف اِ تی اف” واژه مخفف سرگفتار “نیروی کاری اقدام مالی” است. “نیروی کاری اقدام مالی” گروهی است که از سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی در جهان، بوجود آمده است.  “سی تی اف” واژه مخفف سرگفتار ” ضد حمایت مالی از تروریزم” است. قانونی که ” ضد حمایت مالی از تروریزم” در کنار “نیروی […]

شاخص سیمرغ توسعه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

گزارش نماگرهای شاخص «سیمرغ توسعه»، میزان قوه توسعه ایران بر اساس سه کلید هماهنگی، همکاری و اطمینان را تشریح می‌کند. مدل سیمرغ توسعه یک مدل تحلیلی بومی برای توسعه است که ایده بنیادین آن بر مفهوم سیمرغ عطار نیشابوری اتکا دارد. هرچند که سیمرغ عطار نیشابوری، روایتی عرفانی است اما برداشت زمینی و توسعه‌ای از […]

طراحی مکانیزم فرابازی توسعه ایران

دیباچه این نوشتار به طرح و تحلیل نظریه فرابازی توسعه ایران اختصاص دارد. نوع نگاه به توسعه ایران در متن حاضر بر محور گشایش دسترسی به حق مالکیت بدون توجه به مشخصات مذهبی، قومی، نژادی، خانوادگی و فیزیکی است که امکان تبدیل دارایی به سرمایه و سرمایه به ثروت در تمامی ابعاد اجتماعی را فراهم […]

مبانی نهادی اقتصاد دانایی

چکیده این تحقیق، به ارزیابی مبانی نهادی اقتصاد دانایی اختصاص دارد. اقتصاد دانش­ بنيان، به عنوان يك شيوه توليد به كاربست دانش، به عنوان يك عامل مولد ارزش با ابزار توليد و روابط اجتماعي و فني توليد يعني مواردي از قبيل مهندسي و مديريت دانش در كسب منافع اقتصادي اشاره دارد. گذار به سمت اقتصاد […]

الزامات و ملاحظات تدوین برنامه ششم توسعه ایران

چکیده    گزارش حاضر، حاصل کوششی است برای شناسایی رویکرد و الزاماتی که باید در برنامه ششم توسعه کشور مدنظر سیاستگذاران قرار گیرند. هرچند که برنامه ­ریزی توسعه در ایران سابقه­ ای طولانی دارد اما مسیر مطلوب توسعه به ویژه از دیدگاه تحول همه ابعاد جامعه طی نشده است. رویکرد نهادی و تعریف توسعه به […]

سرمایه اجتماعی و توسعه از منظر پارادایم ابرریسمان

چکيده در طی صد سال گذشته، تحولات ژرفی در علم فیزیک به وقوع پیوسته و بر مبنای دلالت­های پارادایمی هستی ­شناسانه،  معرفت ­شناسانه یا روش­شناسانه آنها، رویکردها و مفاهیم جدیدی در علوم اجتماعی توسعه یافته­ اند. نظریه ابرریسمان، یکی از جدیدترین فضاهای گفتمانی فیزیک مدرن است که در چارچوبی سازگار با مبانی پارادایم کوانتومی توسعه […]

تحلیل تاثیر بازیگران خارجی در روند توسعه ایران

چکیده این تحقیق به ارزیابی اثر بازیگران خارجی در روند توسعه ایران اختصاص دارد. تحلیل اثرگذاری این بازیگران از طریق تحلیل اجزای فرابازی توسعه ایران و فرگشت بردار حالت حقوق مالکیت در طی دوره صفویه تا معاصر صورت می­پذیرد. تحلیل فرابازی زمانی موضوعیت دارد که بازیگران به پیش­بینی مشروط و سناریویی مجموعه اقدامات بازیگران ذینفع […]