این گزارش مروری است بر اهداف، برنامه ریزی اولیه پروژه رفتار شناسی توسعه ایرانیان و نتایج به دست آمده از گامهای عملیاتی که تا کنون به اجرا در آمده است. کار گروه سیمرغ توسعه برمبنای نتایج حاصله از دو گزارش پیشین خود و در ادامه مطالعاتش در موضوع بررسی موانع توسعه در ایران، در شهریور 1399 پروژه رفتارشناسی توسعه ایرانیان طی هفت دهه گذشته را آغاز نمود. بر اساس جدول زمان بندی زیر، این پروژه در هفت گام عملیاتی می شود. و تا تاریخ تهیه این گزارش (ابتدای اردیبهشت 1400) سه گام نخست پایان پذیرفته است.   

این گزارش را می توانید در پیوند زیر بخوانید: 

گزارش عملکرد اجرایی پروژه رفتار شناسی توسعه ایرانیان-v2 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *