بالا

وبلاگ

مسائل و بحران های اجتماعی در اولویت جامعه ایران

مسائل و بحران های اجتماعی در اولویت جامعه ایران

نویسنده: یاسین ابراهیمی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی نقطه شروع برنامه ریزی  اجتماعی است. از جمله اهداف مهم این حوزه، شناخت مسائل اجتماعی است.  نتایج حاصل از این تحقیقات جهت مدیران اجرایی و کارگزارن توسعه مفید خواهد بود مشروط به آنکه در این تحقیقات علاوه بر سطوح خرد و کاربردی،  به سطوح میانه و کلان تحلیل نیز توجه شود و راهکارها و پیشنهادات با توجه به سطوح خرد ،میانه و کلان مسائل اجتماعی ارائه شود.

بررسی حاضر نشان دهنده  ضعف روش شناسی پژوهش های انجام شده و عدم ارتباط ارگانیک آنها با یکدیگر در ایران است در نتیجه این وضعیت،  پژوهش در این حوزه در ایران فاقد خصوصیت فرایند انباشتی است به گونه ای که در حال حاضر با  مجموعه ای از  پژوهش  های پراکنده و فاقد انسجام روبروییم.  گزارش حاضر با هدف شناخت و گزینش مسائل اجتماعی امروز جامعه ایران،  مروری بر تحقیقات مرتبط با مسائل، بحران ها  اجتماعی در اولویت جامعه ایران دارد. در تحقیقات پیشین مسائل اجتماعی مهم و دارای اولویت از نظر کارشناسان، متخصصان و مسئولان مشخص شده است. با این حال تلاش های محدودی برای بررسی علت ها و ارزیابی زنجیره بهم پیوسته علل و نیروهای اصلی پدید آورنده مسائل صورت گرفته است. در مقطع کنونی مرور تحقیقات پیشین می تواند در توصیف و تحلیل وضعیت موجود موثر باشد.

مسائل و بحران های اجتماعی در اولویت جامعه ایران

 

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.