بالا

وبلاگ

تحول شیوه تولید: رضا مجیدزاده

این گزارش به ارزیابی کلی شیوه تولیدو تحول منابع در آن اختصاص دارد. در طی سه سده گذشته، میزان اهمیت منابع فکری ودانش در طی فرایند تولید، به شدت افزایش یافته و سیستم اجتماعی را به سمت جامعه دیجیتالی و شبکه­ای سوق داده است.  

…..شیوه تولید تویوتایی با تمرکز زدایی از فرایند تولید وبرنامه­ریزی منعطف محدوده جغرافیایی ،تولید را در سراسر کره زمین گستراند و قید این گسترش نیز قیمت نسبی منابع و نهاده­های لازم برای تولید بود. از جمله نمودهای این پراکنش، جذب مغزهای کشورهای جنوب به سمت سازمان­های طراحی صنعتی شیوه تویوتایی تولید بود. بنابراین در گذار از شیوه تولید فوردی به شیوه تولید تویوتایی علاوه برتخصص و مهارت، دانش محض و کاربردی نیز به فرایند تولید الحاق شدند. هر چند که درشیوه تولید فوردی نیز دانش کاربردی و محض قابل انتقال مغزافزارها در تولید نقش داشتند، اما پس از استقرار شیوه تولید فوردی، سهم صاحبان این نوع دانش از ابداع و نوآوری در سازمان و خط تولید نسبت به مهارت ضمنی افزایش یافت. … 

برای دریافت متن کامل مقاله با دبیر کارگروه تماس بگیرید.   

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.