بایگانی دسته‌ی: اخبار و رویدادهای کارگروه چالش های روز

واکاوی سه جریان ایران گرایی، اسلام گرایی و غرب گرایی در جلسه شورای مدیران اندیشگاه ارائه ای از کارگروه چالش های روز

حادثه بریده شدن سر یک معلم در فرانسه بخاطر اهانت به پیامبر عظیم الشان اسلام، دوباره اسلام خشونت گرا را بر سر زبان ها انداخت؛ پدیده ای که گمان می رفت با فروکش کردن جریان داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام به پایان رسیده است. اما این حادثه فجیع نشان داد که هنوز اتش […]