پیمایش بررسی محیط مولد کسب و کار بومی

ابزار پیمایش بررسی محیط مولد کسب و کار بومی

هدف از کاربرد ابزار بررسی محیط مولد کسب و کار بومي، شناخت ادراک شما از شرایط و قواعد بومي است که بر کسب و کارهای بومی تاثیرگذار است. هدف برجسته‌سازی سیاست‌ها و اقداماتی است که مانع رشد و توسعه کسب و کارهای بومي هستند و شناسایی فرصت‌ها و موضوعات کلیدی است که کسب و کار های بومي با آنها مواجهند. پاسخ شما، بیانگر تجربه شما از محیط مولد کسب و کار شهرتان است. اطلاعات گرفته شده به‌صورت محرمانه نگهداری شده و از نام شما یا نام حرفه‌تان استفاده‌ای نخواهد شد. از این اطلاعات در توسعه اقتصادیِ بومي و برای تدوین استراتژی جهت بهبود وضعیت اقتصادی محل استفاده خواهد شد. نظرات شما در آن استراژی دعوت می‌شود.

 

۱٫       اطلاعات در مورد کسب و کارتان

سوال ۱٫ سمت/پست شما در این کسب و کار چیست؟

مالک  
مدیر اجرایی  
مدیریت (مالی، بازاریابی، کارکنان)  
غیره (لطفا مشخص کنید)

…………………………………………………………………………

 

 

سوال ۲٫ نوع کسب و کارتان؟

تولیدات کشاورزی  
تولید  
خرده فروشی  
خدمات  
ساخت و ساز  
غیره (لطفا مشخص کنید)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

سوال ۳٫ شکل سازمانی. (لطفا یکی را انتخاب کنید)

نوع شرکت‌های خصوصی شرکت عمومی
مشارکتی    
مالکیت انحصاری    
تعاونی    
سایر (لطفا مشخص کنید)    

 

سوال ۴٫ محصولات/ خدمات اصلی کسب و کار  شما چیست؟

 

 

سوال ۵٫ چه مدت کسب و کار شما فعال بوده است (سال / ماه)؟

 

سوال ۶٫ لطفا درصد فروش محصولات / خدمات خود را برآورد کنید:

در داخل شهر/ شهرستان  شما %
در منطقه %
در داخل کشور %
در خارج از کشور %

 

سوال ۷٫ در حال حاضر چند نفر در کسب و کار شما  فعالیت می‌کند (معادل تمام وقت)؟

۰ ۱-۵ ۶-۱۰ ۱۱-۵۰ ۵۱-۲۰۰ >٢٠١ N/a
             

 

۲٫ چشم‌انداز کسب و کار در محیط‌های عملیاتی

 

سوال ۸٫ آیا شما قصد گسترش کسب و کارتان را دارید؟

اگر بله بروید به سوال  ۸٫۱   □

اگر بله بروید به سوال ۹       □

سوال ۸٫۱٫ کجا می‌خواهید کسب و کارتان را گسترش دهید؟ (لطفا گزینه مناسب را تیک بزنید)

  در داخل شهر خارج از شهر خارج از کشور
     

 

سوال ۹٫  نسبت به آینده کسب و کارتان خوشبین یا بدبین هستید؟

خوشبین□
بدبین     □

 

سوال ۱۰٫ آیا کسب و کارها در دسترسی به افراد واجد شرایط با مشکلاتی مواجه هستند؟

بله□
خیر□

 

سوال ۱۱٫  فکر می‌کنید کارکنان شما در کدامیک از حوزه‌های مهارتی خود، نیاز به آموزش دارند؟ رتبه هر کدامیک از حوزه‌های مهارتی را بر اساس به اولویت از ۱ تا ۹ مشخص کنید، به‌نحوی که عدد ۱ بالاترین اولویت وعدد ۹ کمترین اولویت را نشان می‌دهد.

الف) مهارتهای تخصصی   و) سرمایه‌گذاری  
ب) حسابداری   ز) کنترل کیفیت  
ج) مهارت‌های کامپیوتری   ح) بودجه‌بندی  
د) مدیریت   ط) سایر موارد (لطفاًمشخص کنید)

—————————

 
ه) بازاریابی و فروش  

 

سوال۱۲٫ رقبای اصلی شما در محصولات/خدماتی که ارائه می‌دهید، کدامیک از موارد زیر هستند؟ با استفاده از مقیاس ۱-۳، لطفا به ترتیب اهمیت رتبه‌بندی کنید به‌نحوی که بر طبق آن، به‌نحوی که عدد ۱ بالاترین اولویت وعدد ۳ کمترین اولویت را نشان می‌دهد.

الف) سایر کسب و کارهای بومي  
ب) کسب و کارهای ملی  
تامین‌کنندگان/ کالاهای خارجی  

 

سوال ۱۳٫ فکر می‌کنید انجمن‌های کسب و کار می‌توانند به شما در توسعه کسب و کارتان کمک کنند؟

بله□
خیر□

سوال ۱۴٫ اسامی همه انجمن‌های مرتبط با  کسب و کار در جامعه خود را نام ببرید.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

سوال ۱۵٫ کدام‌یک از بخش‌های کسب و کار شما قابلیت یا پتانسیل سرمایه‌گذاری جدید را داراست؟

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

سوال۱۶٫ لطفاً به ترتیب اولویت، پنج مورد از مهمترین موانع گسترش کسب و کار خود را نام ببرید. (فوري نيست)

  • ________________________________________________________________
  • ________________________________________________________________
  • ________________________________________________________________
  • ________________________________________________________________

 

۳٫ ادراك حاكميت شهري

 

سوال ۱۷٫ مالک/ مدیر حدوداً چند روز در سال را صرف برخورد با مقامات دولتی و شهرداری در خصوص الزامات قانونی می‌نماید؟ _____ روز

 

سوال ۱۷٫۱٫ به نظر شما کیفیت و کارایی روال انجام این کار چگونه است:

خیلی کم□ معقول□ خیلی زیاد□

سوال ۱۸٫ حدوداً در هر سال چه مدتی جهت پردازش و دریافت تمام مجوزها و پروانه های کسب و کار مورد نیاز است. (شامل زمین، ساخت و ساز، فاضلاب، تمام مجوزهای دیگر و گواهی نامه‌ها) _____ روز.

سوال ۱۸٫۱٫ به‌نظر شما کیفیت و کارایی روال انجام این کار چگونه است:

خیلی کم□ معقول□ خیلی زیاد□

 

سوال ۱۹٫ بر اساس تجربیات فعلی شخصی خود و بخش دولتی، لطفاً مدت زمان انجام هر یک از فعالیت‌های تاثیر‌گذار در بهبود و انجام کسب و کارتان را از امتیاز ۱ تا ۵ رتبه‌بندی نمایید.(۱ بی‌اثرترین و ۵ موثرترین رتبه در نظر گرفته می‌شود.)

عملکردهای شهری بی اثر کم اثر تاثیر متوسط تأثیر نسبتا زیاد تأثیربسیار زیاد
قوانین و مقررات بیش از حد متغییر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
صرف زمان بسیار زیاد جهت تعامل با مقامات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
تداخل، تکثیر و تناقض قوانین ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
مطابق با مشاهده قوانین‌بیش‌ازحد‌پیچیده‌و‌غیرممکن ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
وجود الزامات غیرقابل پیش‌بینی و وابسته به مقامات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
عدم وجود مقررات مشخص در برخی مناطق ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
هزینه‌های بیش از حد بالا و غیرقابل پیش‌بینی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
استفاده از قدرت شهری در رقابت ناعادلانه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
وجود رقابت کنترل‌نشده در بخش غیررسمی اقتصاد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
فساد اداری و اقدامات نامنظم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

سوال ۲۰٫ با توجه به فهرست زیر و با استفاده از مقیاس‌های ۱-۶ که در آن ۱ مهم‌ترین است، لطفا اقداماتی را که برای توسعه و گسترش محیط کارتان ضروری می‌دانید به ترتیب اهمیت شناسایی و معرفی کنید.

ارزیابی شهرداری درجه اهمیت (۱-۶)
ارائه آموزش‌های تخصصی برای انجام کسب و کار  
بهبود روش‌های کسب و کار  
ارائه اطلاعات در زمینه توسعه کسب و کار  
بهبود زیرساخت‌های پشتیبانی حوزه کسب و کار  
اصلاح سیاست‌های مالیات بومي  
سایر موارد (لطفاً مشخص کنید)  

سوال ۲۱٫ بر اساس تجربه فعلی خود، کلیه فاکتورها و عواملی که در چگونگی رشد و بهره برداری کسب و کار شما موثرند را از امتیاز ۱ تا ۵ رتبه‌بندی نمایید. (۱ بی‌اثرترین و ۵ موثرترین رتبه در نظر گرفته می‌شود.)

زیرساخت بی اثر کم اثر تاثیرمتوسط تأثیر نسبتاًزیاد تأثیر بسیارزیاد
جاده شهری (اتوبان) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
جاده ریلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
دسترسی هوایی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
بندر دسترسی به‌سرویس‌ها‌یا‌خدمات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
محل / زمین کسب و کار ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
خدمات عمومی بی‌اثر کم‌اثر تاثیرمتوسط تأثیرنسبتاًزیاد تأثیر بسیارزیاد
اداره مالیات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
صدور مجوز تجاری و عملیاتی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
عرضه برق ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در دسترس بودن آب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
دفع زباله ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
دردسترس‌بودن‌سیستم‌های‌مخابراتی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
حفاظت پلیس ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
حفاظت از آتش ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
برنامه‌ریزی و منطقه‌بندی‌مقررات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

کیفیت زندگی بی اثر کم‌اثر تاثیرمتوسط تأثیر نسبتاً زیاد تأثیر بسیار زیاد
نرخ مالیات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
مراقبت‌های پزشکی و بیمارستان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
سیستم آموزشی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
امکانات هتل ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
امکانات کنفرانس ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
هزینه‌های سیستم‌های مخابراتی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
اختلالات جرم و جنایت و سرقت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
هزینه‌های مسکن و امکانات قابل دسترس ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
امکانات تفریح و سرگرمی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

سوال ۲۲٫ بر مبنای تجربیات کنونی خود، لطفاً عوامل که رشد و عملکرد موثر کسب و کار شما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند مشخص کنید و هرکدام از عوامل زیر را از منظر میزان اثرگذاری بر شغل تان امتیاز‌دهی کنید. (از مقیاس ۱ تا ۵ استفاده کنید، عدد ۱ اثری ندارد و ۵ بیشترین اثر را دارد، لطفاً دور عدد مناسب دایره بکشید)

 

زیرساختارها بی اثر اثر کم اثرمتوسط اثر عمده اثر چشمگیر و زیاد
جاده ها ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
راه آهن ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
دسترسی هوایی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
خدمات حمل و نقل ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
زمین و مکان کسب و کار ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

خدمات عمومی بی اثر اثر کم اثر متوسط اثر عمده اثر چشمگیر و زیاد
اداره مالیات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
مجوزها و شرایط ایجاد کار ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
تامین برق ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در دسترس بودن آب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در معرض قرار گرفتن زباله‌های جامد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در دسترس بودن ارتباطات مخابراتی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
حمایت‌های پلیسی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
حمایت‌های آتش نشانی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
تقسیمات منطقه‌ای و نقشه محل ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

کیفیت زندگی بی اثر اثر کم اثرمتوسط اثر عمده اثر چشمگیر وزیاد
میزان عوارض شهری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
بیمارستان و مراقبت های پزشکی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
سیستم‌های آموزشی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
تسهیلات آموزشی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
تسهیلات اجرای کنفرانس هد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
هزینه‌های ارتباطات مخابراتی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
جنایت، سرقت و آشوب‌ها ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
هزینه‌های زندگی و در دسترس بودن آن ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در دسترس بودن امکانات سرگرمی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

دیگر عوامل بی اثر اثر کم اثرمتوسط اثرعمده اثرچشمگیر و زیاد
فقدان کارمندان خبره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
کنترل هزینه‌ها مخارج ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
فساد اداری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
هزینه‌ها و در دسترس بودن امکانات سرمایه‌گذاری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در دسترس بودن خدمات حمایت شغلی مناسب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

 

سوال ۲۳- بر مبنای تجربیات خود، بهترین و مناسب‌ترین شیوه حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)  چیست؟ (از مقیاس ۱ تا ۵ استفاده کنید. ۱ یعنی ضعیف و ۵ یعنی عالی، لطفا دور عدد مناسب خط بکشید)

 

حمایت از کسب وکارهای کوچک‌ومتوسط ضعیف تا حدی‌خوب رضایت‌بخش خوب عالی
انجمن‌های کسب و کار ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
انجمن‌های حرفه‌ای ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
حاکمیت شهری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
حاکمیت مرکزی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
خدمات تخصصی خصوصی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
دفاتر توسعه اقتصاد منطقهي ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
دفاتر توسعه اقتصاد ناحیه‌ای ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
سازمان‌های بین‌المللی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
سازمان‌های غیر دولتی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

سوال ۲۴- ارتباط خود با بخش‌های زیربط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (از مقیاس ۱ تا ۵ استفاده کنید.۱ ضعیف و ۵ عالی است، لطفا دور عدد مناسب خط بکشید)

 

ارتباطات کاری ضعیف تاحدی خوب رضایت بخش خوب عالی N/A
شهردار ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
شورای شهر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
سازمان LED در سالن اصلی شهر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
بخش عواض و مالیات و اقتصاد شهری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
دفتر توسعه اقتصادی در حاکمیت منطقه‌ای ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
فرماندار مقالم عالی رتبه شهر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
هیئت مدیره مالیات بر درآمد و مالیات ملی/ایالتی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

 

سوال ۲۵- کدام یک از بخش‌های مدیریت شهری تاثیر مثبتی بر توسعه کسب و کار شما دارد و چرا؟

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

سوال ۲۶- کدام یک از بخش‌های مدیریت شهری تاثیر منفی بر توسعه کسب و کار شما دارد و چرا؟

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

سوال ۲۷- یکی از بخش‌های مدیریت شهری را که بیش از همه به توسعه اقتصادي بومي مرتبط است نام ببرید. لطفا نام بخش را ذکر کنید……………………….. بله       خیر

 

سوال ۲۸- کدامیک از گروه‌های زیر در ارتقاء توسعه اقتصادیِ بومي نقش فعال‌تری را ایفا می‌کنند. (لطفا یک مورد را علامت بزنید)

شهردار  
سازمان همیاری‌های بخش عمومی-خصوصی رسمی و حقوقی  
کسب و کارهای خصوصی (اتاق های بازرگانی، هیئت بازرگانی)  
دیگر (لطفا مشخص کنید )

……………………………………………………………………..

 
نمی‌دانم  

 

سوال ،۱ ۲۸- آیا شهرداری برای LEDبودجه‌ای از سازمان‌های خارجی دریافت می‌کند؟ اگر بله لطفاً کدام سازمان؟

بله …………………………………

خیر

نمی‌دانم

 

سوال ۲۹- از بین گزینه‌های زیر بهترین گزینه‌ای که می‌تواند وضعیت سازمان یا مسئول توسعه اقتصادي بومي در شهرداری شهرتان را توصیف کند، انتخاب کنید. (لطفا فقط یک مورد را علامت بزنید)

 

دفتر شهردار/مسئول اجرایی رده بالا/ مدیریت شهری، مسئول فعالیت‌های مربوط به توسعه اقتصادي بومي است.  
فعالیت‌های توسعه اقتصادهای بومي در بخش‌های جداگانه‌ای متمرکز شده‌اند  
توسعه اقتصادي بومي متمرکز نیست و در چند بخش موازی انجام می‌شود.  
برخی از عملکردهای توسعه اقتصادي بومي متمرکزند درحالی‌که برخی ابعاد آن در بخش‌ها جداگانه اداره می‌شوند.  
توسعه اقتصادي بومي، یکی از کارکردهای یک نهاد بزرگتر به‌شمار می‌آید. نظیر بخش توسعه اجتماعی که  مسئول ناحیه‌بندی، مسکن و بازرسی شهر است.  
نمی‌دانم  

 

 

۴- نمای شغلی توسعه اقتصادی جامعه

 

سوال ۳۰- به ترتیب اهمیت، سه بخش/صنعت در حال رشد سریع در جامعه شما کدامند؟

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

سوال ۳۱- به‌نظر شما، کدام مورد از سه بخش ذکر شده در جامعه شما در حال تنزل هستند؟

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

 

سوال ۳۲- مهمترین ویژگی‌های محیط جذاب و مولد کسب و کار در جامعه خود را نام ببرید؟ (سه مورد از نقاط قوت)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

سوال ۳۳- سه مورد از بدترین ویژگی‌های محیط مولد کسب و کار را به ترتيب اهمیت ذکر کنید. (سه مورد از نقاط ضعف)

  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________

 

سوال ۳۴- تغییرات محیط مولد کسب و کار در جامعه شما در سه سال گذشته چگونه بوده است؟ (لطفا دور عدد مناسب خط بکشید)

 

بهبود یافته است به‌همان صورت باقی مانده است بدترشده است
۱ ۲ ۳

 

سوال ۳۵- سه اقدامی که برای توسعه اقتصادي بومي در شهر خود می‌توانید انجام دهید چه هستند؟

  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________

 

سال ۳۶- لطفاً از فهرست زیر بهترین گزینه‌ای که می‌تواند توسعه اقتصادي جامعه‌تان را در ۵ سال گذشته ترسیم کند، انتخاب کنید. (لطفا تنها یکی را انتخاب کنید)

رشد سریع  
رشد متوسط  
رشد کند  
پایه‌های اقتصادی استوار است؛ رشد واقعی یا تنزل دیده نمی‌شود  
تنزل متوسط  
تنزل چشمگیر  

 

سوال ۳۷- آیا شهرداری شما دارای طرح رسمی توسعه اقتصادی است؟

بله    به سوال ۳۷-۱ بروید

خیر ادامه بدهید

 

سوال ۳۷-۱- آیا در فرایندهای توسعه اقتصادی مشارکت داشته‌اید یا شخص دیگری را می‌شناسید که چنین تجربه‌ای داشته باشد؛ و کدام‌یک از روش‌های زیر برای توسعه طرح‌ها استفاده می‌شود؟ (تمامی موارد کاربردی را علامت بزنید)

 

بررسی نیازهای شغلی  
بررسی نیازهای شهروندی  
کمیته‌های مشورتی اختصاص داده شده به کل جامعه  
گروه‌های مشورتی با علائق ویژه(نظیر بازارهای مرکز شهر یا اطراف شهر، نمایندگی های صنایع ترازاول)  
کمیته‌های بومي و شورایاری انتخابی  
ملاقات عمومی‌های جهت رسیدگی به مشکلات  
بررسی و بازدید از شرایط تسهیلات موجود  
مطالعات مشورتی (لطفاً توصیف کاملی از آنها در زیر بنویسید)

………………………………………………………………………………

 
تحلیل داده‌های بومي در مورد کارفرمایان و مجوزها و غیره.  
اطلاعات نمایندگی‌های مسئول توسعه اقتصاد  
موارد دیگر (لطفا مشخص نمائید)

………………………………………….……………………

 

 

 

[۱] . این ابزار پیمایشی توسط گروهی از مشاوران با راهنمایی Gwen Swinburn، متخصص ارشد شهری در بانک جهانی طراحی شده است. گروه متشکل از Fergus Murphy از  بانک جهانی و Carmen Zarzu رومانیایی می‌باشد. در طراحی این ابزار از افرادی چون Artan Rroji در بنیاد استقلال و حاکمیت بومی نیز  کمک گرفته است. جهت توسعه و اجراء مقدماتی این پیمایش موسسه حاکمیت بومی بوداپست و بانک جهانی حمایت‌های لازم را داشته‌اند. این پیمایش به‌عنوان ابزار آسان و سریعی جهت اخذ دیدگاه‌های کسب و کارها و نهادهای بومي به‌مثابه ورودی‌های فرایند طراحی راهبردی توسعه اقتصادی بومي قابل استفاده است. درخواست بانک جهانی این است که نتایج و پیشنهادات حاصل از به کارگیری این ابزار به این ایمیل آدرس ارسال شود.

urbanhelp@worldbank.org

از مشارکت کنندگان درخواست می‌شود ضمن انجام تصدیقات معمول، این پیمایش را متناسب با نیازهای خود بازتولید و جرح و تعدیل کنند. جهت سهولت تحلیل نتایج حاصل از این پیمایش، تهیه برگه‌ای که نتایج را به اختصار توصیف کند، مفید خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه توسعه اقتصادی بومی در بانک جهانی به آدرس‌های زیر مراجعه نمایید:

www.worldbank.org/urban/led

www.deltakosova.org/

 

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/iranvisi/domains/iranvision1404.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/iranvisi/domains/iranvision1404.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759