بالا

وبلاگ

گزارش های ندای دانش؛ پیام کاوش 

 بررسی چالش های حوزه عملی توسعه در سرفصل های زیر: 

الف) چالش / بیان مساله

ب) مبانی نظری در این خصوص چه می‌گوید؟

ج)شرح اقدام در عرصه عمل

این گزارش ها با هدف تعامل حوزه‌های عملی و نظری توسعه ایران و در پاسخ به یک چالش مشخص در عرصه عمل با رجوع به نتایج مطالعات نظری توسعه تهیه می گردد.

آرشیو گزارش های ندای دانش؛ پیام کاوش

بدون نظر

ثبت دیدگاه