جامعه شناسی توسعه با رویکردی به منابع

کتاب “جامعه شناسی توسعه با رویکردی به منابع”  درحوزه ی  کتاب های جامعه شناسی و مطالعات توسعه قرار دارد. این اثر حاصل  پژوهش دکتر مهرداد ناظری و دکتر امیر هنرپور از اعضای کارگروه  منابع ملی و توسعه  می باشد، که  در راستای سلسله کارهای پژوهشی کارگروه مذکور در موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره با هدف تجزیه و تحلیل نقش منابع در توسعه ایران صورت گرفته است. این کتاب به زودی توسط انتشارات روزنه راهی بازار کتاب ایران خواهد شد.

در کتاب”جامعه شناسی توسعه با رویکردی به منابع”  نویسندگان تلاش دارند با نگاه جامعه شناختی به بررسی منابع و رابطه و نسبت آن با توسعه بپردازند. از ویژگی های برجسته و متمایز این کتاب که می بایست به آن اشاره کرد استفاده از کمیت ها و متغیرهای کمی برای توضیح و تحلیل پدیده های کیفی جامعه شناختی است. این ویژگی برجسته و منحصر به فرد کتاب “جامعه شناسی توسعه با رویکردی به منابع” در کنار انتخاب رویکرد منبع محور و جامعه شناختی به مساله توسعه توانسته است اثری نو و بدیع را پدید آورد.

کتاب حاضر در حقیقت مسیری را از آشنایی بیشتر و موشکافانه  با مفهوم منابع و ارتباط آن با توسعه و بررسی متغیرهای موثر بر روی این دو مولفه تا بررسی موقیعت و وضع ایران با توجه به رویکرد جامعه شناختی و منبع محور می پیماید.  در مقدمه کتاب نویسندگان  کمی از دغدغه خود را در خلق این اثر با مخاطب در میان می گذارند :  “برجستگی مسئله ی رابطه ی میان منابع و توسعه از آنجایی در ذهن نویسندگان شکل گرفت که همواره راه رسیدن به توسعه در ایران با مشکلات و تنگناهای زیادی مواجه شده یا می شود. در حقیقت  علیرغم همه تلاشها تاکنون ایران در مسیر توسعه‌یافتگی به موفقیت دست نیافته، لذا عوامل و متغیرهای ارائه شده در این کتاب میخواهد نشان دهد که مسأله اساسی و تنگناهای عدم توفیق ایران در مسیر توسعه چیست؟ “

این کتاب شامل ۲۹۱صفحه و ۶ فصل می باشد. فصول اصلی کتاب به اختصار عبارتند از:

فصل اول: منبع شناسی

فصل دوم: چگونگی شناسایی عوامل اثرگذار در رابطه توسعه و منابع

فصل سوم:  روش شناسی و الگوی تحلیل

فصل چهارم: متغیر های اجتماعی اثرگذار میان منابع و توسعه

فصل پنجم : ایران و راه دشوار توسعه( رویکرد منع محور )

فصل ششم:راهبردای برای تحقق توسعه منبع محور.

در فصل نخست نویسندگان به تعریف منبع وشناسایی  انواع منابع و در نهایت ارتباط منابع و توسعه می پردازند  و تلاش دارند که تصویر روشنی از مفهوم  منبع، انواع آن و اهمیت منابع و تاثیر آن بر توسعه را ترسیم کنند. فصل دوم کتاب به معرفی عوامل اثر گذار بر منابع در نسبت آن با توسعه اختصاص دارد. فصل سوم کتاب همان طور که از نام آن پیداست به معرفی و توضیح روش های انتخاب شده و چگونگی دستیابی به داده های کمی و کیفی به اختصارمی پردازد. فصل سوم کتاب به  توضیح و تحلیلی بر عوامل اثرگذار میان منابع و توسعه و چگونگی اثرگذاریشان می پردازد. این فصل از کتاب، بخش اصلی نتایج پژوهش ها و ایده پردازیهای دو نویسنده را دربردارد که به تبیین الگوی هفت متغیره و نحوه ی اثرگذاری این متغیرها در رابطه میان منابع و توسعه پرداخته شده است. در دو فصل پایانی نویسندگان با رویکرد و شیوه بدیعی که درطول کتاب داشته اند به تحلیل روند توسعه ایران و موانع موجود در آن و  ارائه پیشنهادهایی در این خصوص می پردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *