بالا

کتاب‌ها

همای سعادت در افسانه‌ها و داستان‌های ایرانی نشانه اقبال یک فرد در کسب موقعیتی ممتاز نسبت به دیگران است؛ به طوری که وقتی همای سعادت روی دوش کسی می‌نشیند او به قدرت دست پیدا می‌کند. این اقبال اغلب به تلاش و شایستگی فرد وابستگی ندارد...

 موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد (اندیشگاه طه) در سال‌ ۱۳۹۳ به‌منظور ١- کمک به تحقق اهداف و اجرای اثربخش برنامه‌های توسعه‌ای کشور، ٢- نزدیک‌سازی حوزه‌های نظری و اجرایی توسعه به یکدیگر، ٣- ‌ترسیم و پیاده‌سازی الگوها و نمونه‌های موفق توسعه و تلاش برای...

نظم اجتماعی: سیستم یا مجموعه‌یی خاص از ساختارهای اجتماعی، نهادها، روابط، عرف، ارزشها، رفتارها و اجرای الگوهای معین رفتاری (مانند فئودالیسم یا کاپیتالیسم). اما مساله نظم یا مساله هابز این است که نظمهای اجتماعی، چطور و چرا وجود دارند؟ هابز برای پاسخ به این پرسش، از...

معمای غازان خان مقدمه نبرد چالدران، اولین درنگ جدی ایرانیان درباره علت شکستی اساسی به واسطه فاصله شدید با ابزار دنیای جدید بود. به این ترتیب پای بازیگران غربی به عرصه سیاست ایران باز شد. اشغال ایران توسط محمود افغان در اواخر سلسله صفوی به افزایش...

مطالعات توسعه و مولفه منابع روندهای توسعه ایران امروز نیز تسرّی یافته‌اند.منبع طبیعی همچون نفت به‌تنهایی تأثیری شگرف و استراتژیک بر فرایند رشد ایران گذاشته است. این تبیین مختصر تاریخی با مباحث مفصل نظری مطرح‌شده در فصول کتاب کامل شده و نشان خواهد داد که اهمیت...

کتاب "بازها و کبوترها" محصول کارگروه فرابازی توسعه ایران به چاپ دوم رسید. در این کتاب برای نخستین بار، بورس اوراق بهادار تهران با مدلی از نظریه بازی مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف محوری "بازها و کبوترها در بازار سهام" شناسایی استراتژی تکاملی انتخابی...

کتاب امیر پازواری: شناخت١ (عاشقانه‌ها و عارفانه‌ها)، به قلم استاد محسن مجیدزاده (م.م.روجا) و خوشنویسی و تذهیب استاد شیرچی، از سوی انتشارات فراسخن به زیور طبع آراسته شد.   گفتنی است که این اثر، در دومین آیین مهر و امیر در تاریخ ١٦ مهرماه ١٣٩٥ با حضور...

قدرت اطلاعات؛ تاثیر اطلاعات بر نظریه توسعه بدون شک هزاره سوم را باید هزاره اطلاعات و معرفت نامید. هزاره‌ای که نقطه عطف آن با تحول در عرصه اطلاعات و با پدیدارشدن اینترنت و فضای مجازی پدید آمد. تجربه نشان داده است کشورهایی در این دوره موفق‌اند...

سفرنامه سفلی؛ ایرانِ فردا سفرنامه سفلی؛ ایرانِ فردا، گزارش شماره ۱۸ از مجموعه گزارش‌های مناطق ‌نمونه‌توسعه‌ای  می باشد. در این مجموعه سفرنامه های همراهان کارگاه توسعه ایران در سفر مطالعاتی به روستای سفلی در سرفصل های زیر گردآوری شده است:   ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌رود گزارش...