بالا

کارگروه فرابازی توسعه ایران

توماس ادوارد فلورس پایان نامه دکتری/ دانشگاه میشیگان/ سال ۲۰۰۸ تلخیص: رضا مجیدزاده   مساله در نگاه ارتدکس نهادی به اهمیت حقوق مالکیت برای رشد اقتصادی، حفاظت از حقوق مالکیت به مثابه یک کالای عمومی در نظر گرفته می‌شود. یعنی دولت در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض قایل نمی‌شود و...

مغلطه به معنای استفاده از براهین اشتباه و نادرست برای اثبات یک گزاره است. سفسطه به معنای بی‌توجهی به صدق و کذب ادعا و روش غلبه بر طرف مقابل در مباحثات، مناظرات و گفتگوهای نظری است. هرچند که سوفیست‌ها افراد خردمند و فرزانه‌ای بودند اما...

نویسنده: توماس كوهنتخلیص:‌ عبدالرسول دیوسالارتوماس كوهن در زمره مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فلاسفه علم قرن بیستم به شمار می رود كه اندیشه‌های او تأثیر عمیقی بر فهم معاصر از علم و تحولات علمی داشت. اولین جرقه‌های رویكرد متفاوت كوهن به علم در هنگامی كه سال پایانی...

مقدمهمتن حاضر، حاصل مباحث کارگاه نگاه به تاریخ جهان از منظر توسعه است که در جلسات حضوری کارگروه فرابازی توسعه اندیشگاه طرح هزاره (طه) در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ خورشیدی صورت گرفته است. هدف از برگزاری چنین کارگاهی دستیابی به زیربنای تحولات تاریخی منجر به...

متن مقاله کامل: چوپان دروغگو؛ دروغ میگفت یا دودوزه باز بود؟!!! تحلیلی بر ریشه و سرشت فساددر جامعه ایران  رضا مجیدزاده و بهاره گنجیمدیر و دبیر کارگروه فرابازیتوسعه، اندیشگاه  طه  دیباچه داستان فولکلور چوپان دروغگو را همه میدانیم. درنسخه اصلی این داستان، چوپانی چند بار به دروغ اهالی...

مقایسه تطبیقی اقتصادهای نوظهوررضا مجیدزاده مدیر کارگروه فرابازی توسعهبهاره گنجی دبیر کارگروه فرابازی توسعه  این گزارش به ارزیابی تطبیقی روند متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار نهادی اقتصادهای نوظهور با ایران اختصاص دارد که نشان میدهد به رغم انجام اصلاحات ساختاری در اغلب این کشورها از دهه...

بوی پیراهن مارکس؟!نگاهی به کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» توماس پیکتی  رضا مجیدزاده نویسنده کتاب معمای غازان خان   اشاره  چندی پس از فریکونومیکس یا اقتصاد غریب، کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم توماسپیکتی مورد اقبال گسترده­ای قرار گرفته است. البته تبلیغات برای...

گزارش حاضر با هدف نمایش میزان گشایش برابر دسترسی شهروندان ایرانی به حق مالکیت خود در سال ۱۳۹۲ و ترسیم دورنمایی از روند توسعه کشور در سال ۱۳۹۳ بر اساس این تغییرات در کارگروه فرابازی توسعه ایران تهیه شده است. دسترسی باز و برابر به...

اشاره   حضور حسن روحانی در داووس باعث شد تا برخی از تحلیلگران از او به عنوان «دنگ ژیائو پینگ» ایران یاد کنند! چنین تعبیری به این معناست که او به دنبال اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران است. اما این برداشت چقدر با رویکرد...

این گزارش به ارزیابی کلی شیوه تولیدو تحول منابع در آن اختصاص دارد. در طی سه سده گذشته، میزان اهمیت منابع فکری ودانش در طی فرایند تولید، به شدت افزایش یافته و سیستم اجتماعی را به سمت جامعه دیجیتالی و شبکه­ای سوق داده است.  ...