بالا

کارگروه توسعه ومنابع ملی

با هدردادن غذا در حقیقت حجم زیادی آب هم اسراف می‌شود. به گزارش «مؤسسه منابع جهانی»، ۲۴ درصد از آب استفاده‌شده برای کشاورزی به دلیل هدردادن غذا اسراف می‌شود. این مقدار برابر با ۴۵ ترلیون گالن، معادل ۱۷۰ ترلیون لیتر است....

اصغر افتخاری استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق وامنیت پژوه است. وی دیگراندیشمندی است كه عبدالرسول دیوسالار و مهرداد ناظری در راستای نگارش كتاب گفت‌وگو با اندیشمندان ایرانی با او به گفت‌وگو نشستند. این استاد دانشگاه، توسعه ایران را در بستر یك جامعه دینی تعریف...

برخورداری تصویری جامع و کامل از تفکر توسعه در ایران بدون آشنایی با  دیدگاه های دکتر مصطفی ازکیا که لقب یکی از پیشکسوتان توسعه پژوه در ایران را به دوش می کشد غیرممکن است. بدین منظور در ادامه تنظیم کتاب گفت و گو با اندیشمندان...

دکتر صادق زیبا کلام استاد برجسته دانشگاه تهران، دیگر اندیشمندی بود که در خصوص مسائل توسعه ایران و در راستای تدیون مجموعه «تفکر ایرانی توسعه» با عبدالرسول دیوسالار و مهرداد ناظری به گفت و گو نشست. دکتر زیباکلام معتقد است که توسعه به شدت امری...

در ادامه سلسله گفتگوهای علمی با اساتید صاحب نظر در گرایش توسعه، عبدالرسول دیوسالار و علیرضا اسدی به گفت و گو با دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی پرداختند. در این گفت و گو، دکتر فراستخواه به همسو...

 دکتر عبدالهیان در گفتگو با اندیشگاه طرح هزاره اعلام کرد:مفهوم توسعه در دنیای جدید بسیار تغییر كرده استمفهوم توسعه بسیار تغییر کرده و باید با نگاه جدید در مورد این موضوع فکر کرد و نظر داد. دكتر حمید عبدالهیان در گفت‌و‌گو و میزگردی كه با...

در گفتگو با دکترمرتضی افقه مطرح شد:توسعه یك فرآیند تربیتی است كه انسان‌های توسعه نیافته را به توسعه یافته تبدیل می كند. دكتر مرتضی افقه متخصص رشته اقتصاد توسعه با اعلام این مطلب و در گفتگو با اندیشگاه طرح هزاره، گفت: توسعه نیاز به آموزش...

در این گفت و گو، دکتر محمد علی اسلامی ندوشن استاد و اندیشمند برجسته ایرانی و یکی از پرکارترین نویسندگان معاصر، در خصوص توسعه و مسائل آن در ایران با عبدالرسول دیوسالار و دکتر مهرداد ناظری به گفت و گو نشست. دکتر محمد علی اسلامی...

گفت و گو با دکتر محمد تقی آزاد ارمکی در راستای تدوین کتاب « گفت و گو با اندیشمندان توسعه ایران» توسط مهرداد ناظری و عبدالرسول دیوسالار صورت گرفت. این استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، توسعه را تغییری کیفی در سطح اجتماع می داند که...

دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گوی علمی با عبدالرسول دیوسالار و مهرداد ناظری پیرامون مفهوم توسعه و نقش منابع در آن شرکت کردند. دکتر کاشی معتقد است توسعه اتفاقی است كه...