بایگانی دسته‌ی: نشست ها

در نشست مجازی کارگروه هنر و توسعه بررسی شد: توسعه در نگاه نیمه دیگر جهان

سی و ششمین نشست مجازی کارگروه هنر و توسعه به موضوع تاثیر فمینیسم بر مفهوم توسعه اختصاص بافت. حامد قدیم، عضو کارگروه، در ارائه خود با عنوان “توسعه در نگاه نیمه دیگر جهان”، تاثیر فمینیسم را بر چیستی مفهوم توسعه مورد بحث و قرار داد. حامد قدیم شکل گیری فمینیسم را همزمان با شکل گیری […]

هنر توسعه گرا چیست؟

در نشست هجدهم کارگروه هنر و توسعه، چیستی، تعریف مفهومی و عملیاتی “هنر توسعه گرا” مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارگروه با اذعان این نکته که هنر توسعه‌گرا باید بتواند بین درون و بیرون انسان‌ها ارتباط برقرار کند، معتقد است در گام نخست لازم است تعریف یا تعاریفی از دو وجه این مفهوم یعنی هنر و توسعه ارائه دهیم.

پارادایم جدید در حوزه هنر توسعه گرا

نام کارگروه: هنر و توسعه                                                                       رئيس كارگروه: فیروز بالکانی شماره جلسه: چهاردهم مجازی تاریخ برگزاری:۳/۴/۹۹ محل برگزاری: موسسه انديشه و پژوهش طرح هزاره    مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه حاضرین(به ترتيب الفبا): فیروز بالکانی- حسینیون – شبنم طلوع- سمانه علیرضازاده- لعیا فائق – حامد قدیم – حمید گودرزی – حسین مدحت- مهرداد ناظری غائبین: – تنظیم […]