بالا

مقالات

پرده سوم؛ تخصص­ گرایی گرچه از شکار و گردآوری تا انقلاب کشاورزی، فاصله­ای تقریبا هفت هزاره­ای طی شده اما تخصص­ گرایی و تقسیم کار تخصصی با آهنگی نسبتا تندتر توسعه یافته است. کار با فلزات و فناوری­های عمرانی از مهمترین محورهای تخصص در طی این دوران...

تحلیل فرایند تطبیق دستمزد با تورم در ایران بر اساس مدل هسته بازیهای همکاری: بهاره گنجی و رضا مجیدزاده این مقاله روی فرایند چانه زنی برای تطبیق دستمزد نیروی کار با تغییرات تورم در اقتصاد ایران متمرکز است. طبق مدل معمای زندانیان، در صورتی که فقط...

آموزه های انقلاب تجاری برای نهادسازی و ایجاد دسترسی باز از طریق اصناف: مقاله ای از اونر گریف/ ترجمه رضا مجیدزاده دیباچه بررسی نهادهای حاكم برتجارت در دستور كار خود نظریه تجارت بین الملل قرار نگرفته است. طبق نظریه تجارت بین لملل،‌ تجارت تحت تاثیر وفور نسبی...

Quantum conception of economic change By: Reza Madjidzadeh Abstract:  There are two different approaches to the proposition of time inmeta-theoretical sphere of social science: one falls within the framework ofNewtonian paradigm and the other within the Quantum paradigm. Expanding themeta-theoretical system of quantum paradigm, this paper attempts...

زلزله داعش و نقشه فرابازی خاورمیانه: رضا مجیدزاده (شماره ۲۳۹ مجله مثلث) اشاره زلزله در نتیجه آزادسازی انرژی ناشی از گسیختگی گسلهای روی پوسته زمین رخ می دهد و به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود؛ یعنی در نتیجه بروز آن ممکن است جابجایی و...

مقاله اعتدال به مثابه نقطه کانونی بازیگران توسعه رضا مجیدزاده در کتاب رهیافت هایی برگفتمان اعتدال کتاب رهیافت هایی برگفتمان اعتدال با شمارگان ۲ هزار نسخه و با بهای یکصد و ۶۰ هزار ریال از طرف انتشارات نگاه معاصر به کوشش ابراهیم حاجیانی و زهرا بهبهانی روانه ی بازار نشر...

میراث فریدمن درسرزمین ما بهبود فضای کسب و کار، یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در کارزار انتخاباتی سال ۱۳۹۲ بود؛ این وعده روحانی و اقدامات او ‌ طی دو سال گذشته که وزن بیشتر را به اصلاح امور اقتصادی داده است، انگشت گذاشتن بر...

راهبردهای سیاست خارجی و داخلی در ایران با تاکید بر دسترسی به حق مالکیت خاورمیانه آبستن تحولات مهمی قرار گرفته است؛ از یک طرف در طی چند سال گذشته چندین انقلاب عظیم در این منطقه رخ داده و از طرف دیگر جنگ، تروریسم، دخالت گسترده...

تحلیل راهبردهای ایران در قبال سد ایلیسوی ترکیه پروژه آناتولی جنوب شرقی یا GAP در ترکیه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آبی در جهان و بزرگ‌ترین پروژه توسعه‌یی در ترکیه است. این پروژه شامل ۱۳ طرح آبیاری و برقابی است که دربردارنده ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه...