بالا

مقالات

چهارمین جلسه شورای مدیران در سال جدید به صورت مجازی و با موضوع پروژه «رفتارشناسی توسعه» کارگروه سیمرغ توسعه برگزار شد. رضا مجیدزاده، پژوهشگر توسعه و مدیر کارگروه کارگروه سیمرغ توسعه، در اولین گزارش پروژه «رفتارشناسی توسعه»، شاخه‌های تحلیل رفتاری توسعه را معرفی کرد. در این...

مغالطه‌ها و سفسطه‌های رایج در علوم انسانی و اجتماعی در ایران امروز رضا مجیدزاده   اشاره مغلطه به معنای استفاده از براهین اشتباه و نادرست برای اثبات یک گزاره است. سفسطه به معنای بی‌توجهی به صدق و کذب ادعا و روش غلبه بر طرف مقابل در مباحثات، مناظرات...

دكتر مهرداد ناظری در گفتگو با ایسنا: در هزاره سوم، توسعه با فرهنگ گره خورده است بنا بر اظهارات یک جامعه شناس و استاد دانشگاه، دانش‌آموزان هر روز انگیزه‌های خود را برای مطالعه بیشتر از دست می‌دهند و دیگر علاقه‌ای به مطالعه کتاب‌های غیر درسی...

چگونه نظامیان چالشی برای توسعه می‌شوند؟ عبدالرسول دیوسالار نظامیان به عنوان نیروهایی متخصص و حرفه‌ای، منظم و دارای ساختار بوروکراتیک عموما نیروهایی ترقی‌خواه بوده‌اند. به ویژه از منظر تاریخی، نظامیان نقش مهمی در ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی و انگیزه ترقی‌خواهی داشته‌اند. در تاریخ ترقی‌خواهی ایران می‌توان به...

بررسی نقش عاملیت و ساختار در رابطه میان منابع و توسعه فایل پیوست پاورپوینت ارائه آقای دکتر مهرداد ناظری با موضوع بررسی نقش عاملیت و ساختار در رابطه با منابع و توسعه است که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ در کارگروه منابع ملی اندیشگاه طرح هزاره...

مفهوم سازی دسترسی به منابع (بخش اول) به کوشش: سارا اسدی   دسترسی به منابع از جمله مفاهیمی است که درکنار مفهوم منابع در ادبیات توسعه و به ویژه نگاه منبع محور به توسعه کاربرد زیادی دارد. به نحوی که بحث منابع عموما با دو مفهوم تخصیص منابع...

طرحی اولیه از تاثیرگذاری منابع بر رژیم‌های سیاسی امروزه وقتی در ادبیات سیاسی سخن از دولت به میان می‌آید  برای دولت  کارکردهای  پیچیده و متنوعی تعریف می‌شود دولت‌های امروزی با کارویژه‌های مختلفی سرکار دارند اما مهم‌ترین این کارویژه‌ها برای دولت‌های در حال توسعه کارویژه‌ی توسعه‌گرایی است...

رئیس جمهور آینده و دولت توسعه گرا عبدالرسول دیوسالار کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص شده اند. اکنون مهمترین پرسش پیش روی مردم این است که کدام کاندیدا شایسته تر است و به زبانی ساده می تواند وضعیت زندگی و معیشت مردم را بهبود دهد...

توسعه و ساختار توزیع منابع در نظام سیاسی قریب‌ به‌اتفاق نظریه‌پردازان توسعه بر این امر اتفاق نظردارند که منابع، رکنی کلیدی و مؤلفه‌ای بنیادی در فرایند توسعه محسوب می‌شوند.شاید بتوان مدعی شد که توسعه به‌منزله خیزش به‌سوی وضعیت مطلوب و رضایتمندانه،تابعی از سطح و نحوه بهره‌برداری...

تعریف دسترسی به منابع به کوشش سارا اسدی باتوجه به اهمیت مفهوم دسترسی به منابع در بحث توسعه، لزوم پاسخ دادن به این سوال که دسترسی اساسا چیست و دسترسی به منابع به چه معناست برکسی پوشیده نیست. بی شک  پاسخ به این دو پرسش مهم می...