بایگانی دسته‌ی: اخبار و رویدادهای سیمرغ توسعه

گزارش شاخص سیمرغ توسعه در شش ماهه اول سال 1400 منتشر شد: غلبه فرصت سوزی بر فرصت سازی توسعه

دیباچه  شاخص سیمرغ توسعه در شش‌ماهه اول سال 1400، برابر با 12.59- درصد بود که 6.79- درصد آن به خاطر کاهش قوه پویا و 5.8- درصد آن به خاطر کاهش قوه مقطعی سیمرغ در این دوره زمانی است. افت قوه پویای سیمرغ توسعه به معنای افزایش تبعیض، زورمداری و شکاف‌های اجتماعی-سیاسی است. زورگویی و تبعیض، […]

الگوگیری از بازی سیگنالنیگ روشنفکران مشروطه

آخرین جلسه شورای مدیران اندیشگاه، به ارائه گزارشی با عنوان “الگوگیری از بازی سیگنالینگ روشنفکران مشروطه”، از کارگروه سیمرغ توسعه اختصاص یافت. رضا مجیدزاده، مدیر کارگروه سیمرغ توسعه در این خصوص می گوید:  «می‌توان به مشروطیت از زوایای متعددی نگریست. اما یکی از جنبه‌های برجسته آن، کامیابی روشنفکران در اقناع و انگیزش مردم است در […]

الگوگیری از بازی سیگنالینگ روشنفکران مشروطه

می‌توان به مشروطیت از زوایای متعددی نگریست. اما یکی از جنبه‌های برجسته آن، کامیابی روشنفکران در اقناع و انگیزش مردم است در جهت اهمیت حاکمیت قانون و بی‌قانونی به مثابه یکی از عوامل کلیدی اوضاع توسعه‌سوز ایران آن دوران. از این روی، در گزارش حاضر، این بازی اقناع و انگیزش در قالب یک مدل سیگنالینگ، […]

کارگروه سیمرغ توسعه تحلیل کرد: افت 6.8- درصدی شاخص توسعه در سه ماهه نخست سال 1400

در سه‌ماهه نخست سال 1400، شاخص سیمرغ توسعه برابر با 6.8- درصد است که افت قوه توسعه در این دوره زمانی را منعکس می‌سازد. این نتیجه، به خاطر تضعیف 2.08 درصدی قوه پویا یا روندی، تضعیف 2.4 درصدی قوه مقطعی، تضعیف 2.32 درصدی قوه مقطعی واکنشی و تقویت 0.016 درصدی قوه رفتاری سیمرغ توسعه، حاصل […]

در جلسه شورای مدیران اندیشگاه مورد بررسی قرار گرفت: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در یک بافتار رانتی

ارائه ای از کارگروه سیمرغ توسعه  در مقدمه توجیهی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی، استفاده از این سازوکار به عنوان روشی کم‌هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه، بستر قانونی مناسب برای اجرای طرح‌ها و شفافیت در خصوص تعهدات دولت و تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین مشارکت، به عنوان ارکان توجیه این […]

یادداشت رضا مجیدزاده، مدیرکارگروه سیمرغ توسعه، به بهانه رونمایی از نشان جدید کارگروه سیمرغ

نشان گروه در واقع، نمادی از اهداف و آرمان اصلی گروه ماست که نگاه ما به توسعه را به شیوه نمادین بیان می کند. در میان نشان سیمرغ را می بینید. اساسا نام سیمرغ به این دلیل برای کارگروه انتخاب شده است که هم در ایران باستان، نمادی از دانایی و خرد بوده و هم […]

کارگروه سیمرغ توسعه گزارش می دهد: کاهش 3.76- درصدی قوه توسعه در سه‌ماهه سوم سال 1399

در سه‌ماهه سوم سال 1399، شاخص سیمرغ توسعه برابر با 3.76- درصد بود؛ یعنی در عوض ایجاد قوه توسعه مقطعی و پویا، هر دو قوه روی هم، به اندازه 3.76 درصد، ‌تضعیف شدند. مقدار شاخص در سه‌ماهه دوم سال برابر با 1.08- و در سه‌ماهه نخست سال برابر با 0.809- درصد بود. از نظر قوه […]

پروژه «رفتارشناسی توسعه»؛ کار جدید کارگروه سیمرغ توسعه

چهارمین جلسه شورای مدیران در سال جدید به صورت مجازی و با موضوع پروژه «رفتارشناسی توسعه» کارگروه سیمرغ توسعه برگزار شد. رضا مجیدزاده، پژوهشگر توسعه و مدیر کارگروه کارگروه سیمرغ توسعه، در اولین گزارش پروژه «رفتارشناسی توسعه»، شاخه‌های تحلیل رفتاری توسعه را معرفی کرد. در این گزارش، رفتار به عنوان یک فعل ارادی و انفرادی […]

گزارش روزنامه شرق از همایش توسعه ایران؛ فرصت ها و چالش ها

چرا اقتصاد عقب افتاد؟ شرق: توسعه را در ايران بوروکرات‌ها مي‌نويسند نه نخبگان و با تعويض آنها نيز همه آن برنامه‌ها فراموش مي‌شود. نخبگان ما و بورژوازي ملي ما در اينها کاملا غايب است و به همين دليل است که توده ما توده مي‌ماند و طبقه متوسط ما نمي‌تواند بازي خودش را انجام دهد و […]