بایگانی نویسنده: مدیر سایت

بررسی مقایسه‌ای استراتژی توسعه «خونه‌به‌خونه» و «شهر مجازی امیرکلا»

جلسه: سیزدهم زمان: شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ دستور کار: بررسی مقایسه‌ای استراتژی توسعه «خونه‌به‌خونه» و «شهر مجازی امیرکلا» و ساختار صفحه کارگاه عملی توسعه در سایت اندیشگاه

نشست دوازدهم کارگاه توسعه ایران

جلسه: دوازدهم زمان: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ دستور کار: بررسی اولویت‌بندی پروژه‌های مدیریت امور اقتصادی کارگاه عملی توسعه؛ ارائه گزارش عملکرد اعضای کارگاه عملی از برنامه‌ها

نشست یازدهم کارگاه توسعه ایران

جلسه: یازدهم زمان: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ دستور کار: تبادل نظر پیرامون اساسنامه بنیاد توسعه امیرپازواری

نشست دهم کارگاه توسعه ایران

 جلسه: دهم  زمان: دوشنبه ۱۹  خرداد ۱۳۹۳ دستور کار: بررسی امکان‌سنجی برگزاری دومین جشنواره جارو به‌دستان  

نشست نهم کارگاه توسعه ایران

جلسه: نهم  زمان: دوشنبه ۱۲  خرداد ۱۳۹۳ دستور کار: بررسی چگونگی تدوین برنامه عملی توسعه روستای سفلای استان فارس

نشست هفتم کارگاه توسعه ایران

جلسه: هفتم  زمان: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ دستور کار: اولویت‌بندی برنامه‌های سال‌ ۹۳؛ تدقیق پرسشنامه توسعه‌نیافتگی روستای سفلای استان فارس؛ بررسی اولویت‌بندی پروژه‌های مدیریت امور اقتصادی کارگاه عملی توسعه