بالا

بهمن ۱۳۹۷

كارگروه توسعه و باورهاي ايراني و اسلامي، يكي از كارگروههاي پنج گانه اي است كه در موسسه انديشه و پژوهش طرح هزاره تشكيل شده است. مفروض اصلي كارگروه آن است كه نوع نگرش نظام اعتقادي هر جامعه اي، در فرايند توسعه نقش بسزايي را دارا...

خلاصه گزارش توسعه‌پذیری[۱] روی امکان توسعه یا منع توسعه تاکید دارد؛ یعنی سیاست‌ها، قانون‌گذاری‌ها، طرز اجرای قوانین و احتمال اجرای کارامد قوانین و مقررات، مواضع سیاسی بین‌المللی، تدبیر امور، توزیع دسترسی به فرصت‌ها و منابع، انصاف و بی‌طرفی و شیوه نظارت بر قراردادها می‌توانند موجب انگیزش کنشگران...

  • 1