حادثه بریده شدن سر یک معلم در فرانسه بخاطر اهانت به پیامبر عظیم الشان اسلام، دوباره اسلام خشونت گرا را بر سر زبان ها انداخت؛ پدیده ای که گمان می رفت با فروکش کردن جریان داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام به پایان رسیده است. اما این حادثه فجیع نشان داد که هنوز اتش در زیر خاکستر باقیست و نیازمند بررسی بیشتری هست. لذا این تک نمود حاصل از تضاد بین اسلام و غرب را با افزودن جریان سوم ایرانیت و ملی گرایی با عنوان کلی”واکاوی روابط و مناسبات سه جریان موجود اسلام گرایی و مدرنیته یا غرب گرایی و ایران گرایی یا ملی گرایی در جهت زیست مسالمت آمیز سه جریان”، به صورت یک طرح تحقیقی در کارگروه چالش های روز در حال انجام است.
به نظر می رسد این سه گرایش کلی در همه کشورهای اسلامی با طیف های مختلف آنها از جمله در ایران نیز وجود دارد و وجود آنها نیازی به اثبات ندارد وبه نظر می رسد که در عمق در چالش بایکدیگر هستند. کشاکش ها و تضادهای میان این سه گرایش، فارغ از منشاء و چگونگی، باعث کندی توسعه و گاهی هم مانع است. از اینرو است که مطالعه این سه جریان، ضرورت می یابد. در چهارچوب نظری تحقیق
از نظریه نظام اجتماعی تالکوت پارسنز و چهار خرده نظام سازنده یک نظام یعنی فرهنگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی استفاده شده است و تلاش می شود اثرات این سه جریان بر چهار خرده نظام فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنا به اظهارات مدیر کارگروه چالش های روز، این پژوهش در مراحل آغازین است و یکی از پروژه های کارگروه چالش ها در سال 1400 می باشد.
پاورپوینت ارائه شده در جلسه، جهت بهره برداری، در پیوند زیر قرار گرفته است:

سه تمدن سه جریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *