بالا

وبلاگ

مقایسه اقتصادهای نوظهور: رضا مجیدزاده و بهاره گنجی

مقایسه تطبیقی اقتصادهای نوظهور

رضا مجیدزاده

مدیر کارگروه فرابازی توسعه

بهاره گنجی

دبیر کارگروه فرابازی توسعه

 

 

این گزارش به ارزیابی تطبیقی روند متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار نهادی اقتصادهای نوظهور با ایران اختصاص دارد که نشان میدهد به رغم انجام اصلاحات ساختاری در اغلب این کشورها از دهه ۱۹۷۰، اقتصاد ایران از اواخر همین دهه روندی معکوس در پیش گرفته و تعامل فعال خود با اقتصاد جهانی و اصلاح ساختار نهادی را کنار گذاشته است و به همین خاطر از نظر متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی با این کشورها فاصله معناداری دارد. 


برای دریافت اصل فایل با دبیر کارگروه تماس بگیرید 

Metagame@chmail.ir
بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.