بالا

وبلاگ

طراحی مکانیزم فرابازی توسعه ایران

دیباچه

این نوشتار به طرح و تحلیل نظریه فرابازی توسعه ایران اختصاص دارد. نوع نگاه به توسعه ایران در متن حاضر بر محور گشایش دسترسی به حق مالکیت بدون توجه به مشخصات مذهبی، قومی، نژادی، خانوادگی و فیزیکی است که امکان تبدیل دارایی به سرمایه و سرمایه به ثروت در تمامی ابعاد اجتماعی را فراهم می­سازد. درک تحول این فرایند در ایران بر اساس رویکرد نهادگرایانه یعنی احتساب شرایط تاریخی و اثرگذاری بازیگران طراحی نهادی انجام پذیرفته است.

گزارش را در پیوند زیر بخوانید:

طراحی مکانیزم توسعه ایران

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.