بالا

وبلاگ

شاخص های توسعه پایدار؛ یاسین ابراهیمی

شاخص های توسعه پایدار؛ یاسین ابراهیمی

توسعه پایدار یک از پارادایم های آلترناتیو درادبیات توسعه است.توسعه پایدار با بازنگری در مفاهیم و اهداف و مرتبط با توسعه ،خواهان اتخاذ راهبردها و استراتژی های برای توسعه است که اصل محوری پایداری را تضمین کنند. کنفرانس ها و اجلاسیه های جهانی مانند لاهه و ریو که به ابتکار سازمان ملل در چند دهه گذشته  برگزار شده اند نقش مهمی در شکل گیری پاردایم توسعه پایدار داشته اند.

در این گزارش با مروری بر روند شکل گیری توسعه پایدار، تعریف آن و زمینه های مورد توجه، شاخص هاومعیارهای این پارادیم برای توسعه ارئه می شود.

شاخص های توسعه پایدار

 

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.