بالا

درباره ما

اندیشگاه طرح هزاره نهادي است غيردولتي، مستقل و كاملا غير انتفاعي

انديشگاه طرح هزاره، كانوني از انديشه ورزان و علاقمندان حوزه توسعه و تعالی ايران است كه چالش توسعه كشور را به عنوان دغدغه اصلي خود برگزيده اند. اين گروه از انديشه ورزان با تأكيد بر خرد  جمعي و به كار گيري دانش روشنفكران و نخبگان اين مرز و بوم در راستاي توانمندسازي ذينفعان مشروع توسعه اعم از تصميم گيران، تصميم‌سازان و آحاد مردم به منظور نيل هر چه سريعتر به جامعه توسعه‌يافته گام برمي دارند.  انديشگاه طرح هزاره با تسهيل در ايجاد بسترهاي دانشي و توليد اسناد راهنما در حوزه هاي نظري توسعه در جريان پیشرفت، توسعه و تحقق منافع ملي جمهوري اسلامي ايران مشاركت می ورزد.

“چشم انداز”

«اندیشگاه طرح هزاره در سال ۱۴۰۰ نهادی دانش بنیان و متبلور شده بر مبناي خرد جمعي متفكران حوزه توسعه ایران است كه با ایجاد بستر نقادی علمی مكاتب توسعه و تعالي به عنوان مشاوری خردگرا و برخوردار از پايه هاي نظري قابل اتكاء، در تعامل با سياست گذاران، نخبگان، صاحبنظران و انديشمندان حوزه توسعه جمهوري اسلامي ايران در جريان پيشرفت و تحقق منافع ملی کشور مشاركت موثر مي نمايد»

“ماموریت”

«مشارکت و همیاری در تقویت و بسط پایه های نظری، پیشرفت، توسعه و تعالی کشور جهت بهبود مستمر سیاست ها و تصمیم گیری های ذینفعان مشروع توسعه و تعالی کشور»

دستاوردها

140

مشارکت و حضور داوطلبانه بیش از 150 نفر از دغدغه مندان توسعه ایران 

40

تدوین بیش از 40 عنوان مقاله و گزارش راهبردی 

10

 تالیف و ترجمه بیش از 10جلد کتاب 

کارگروهها

هنر و توسعه

بررسی و تحلیل علمی نقش هنر در فرایند توسعه 

سیمرغ توسعه

تحلیل توسعه ایران مبتنی بر مدل تحلیلی بومی برای توسعه از طریق  فعال‌سازی سه کلید اصلی توسعه یعنی همکاری، هماهنگی و اطمینان 

کارگاه توسعه ایران

نزدیک کردن حوزه های نظری و عملی توسعه از طریق انجام مداخلات توسعه ای در مناطق نمونه توسعه ای 

چالش های روز

شناسایی، طبقه بندی و تحلیل چالش های روز توسعه ایران و ارائه راهبردهای سیاستی