بالا

وبلاگ

تحلیل تاثیر بازیگران خارجی در روند توسعه ایران

چکیده

این تحقیق به ارزیابی اثر بازیگران خارجی در روند توسعه ایران اختصاص دارد. تحلیل اثرگذاری این بازیگران از طریق تحلیل اجزای فرابازی توسعه ایران و فرگشت بردار حالت حقوق مالکیت در طی دوره صفویه تا معاصر صورت می­پذیرد. تحلیل فرابازی زمانی موضوعیت دارد که بازیگران به پیش­بینی مشروط و سناریویی مجموعه اقدامات بازیگران ذینفع مقابل اقدام کنند. این تحلیل بر پایه الگوریتمی در نرم ­افزار اکسل انجام شده است. به طور کلی ابتدا انطباق یا عدم انطباق سیستم مینیمال تعیین شده سپس بر مبنای گروه ­بندی بازیگران داخلی، تحلیل فرابازی با تمرکز بر بازیگر خارجی انجام گرفته است.

متن کامل گزارش را در پیوند زیر بخوانید: 

گزارش_مطالعاتی_بازیگران_خارجی_توسعه

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.