بالا

وبلاگ

تاریخ جهان از دید حقوق مالکیت؛ رضا مجیدزاده

تاریخ بسیار مهم است. اهمیت تاریخ تنها به درس گرفتن و عبرت از سرگذشت نیاکان مربوط نمی شود بلکه تاریخ به خاطر کشف قید و بندهای گذشته برای انتخابهای امروزی و وابستگی به مسیر طی شده اهمیت فراوانی دارد. وابستگی به مسیر گذشته، ویژگی اصلی هر ارگانیسمی است که از درجه آزادی رفتارهای آتی آن می کاهد. برای نمونه فاصله میان ریلهای راه آهن در بیش از دویست سال پیش تحت قید اندازه محور ارابه هایی بود که بیش از دو هزار سال قبل طراحی و ساخته شده بودند! بدین ترتیب نگاه به تاریخ امکان درک بهتر از معمای توسعه و ساختار قفلهای تاریخی بر سوزن مسیر قطار توسعه را به دست می دهد.

تاریخ جهان از دید حقوق مالکیت

بدون نظر

ثبت دیدگاه

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.